Hjem/Kjøpsbetingelser
Kjøpsbetingelser 2017-05-04T18:11:39+00:00

Kjøpsbetingelser

Generelt
Følgende vilkår gjelder kjøp av varer og tjenester, levert av Russelivet.no
Vilkårene gjelder alt av salg og tjenester fra Russelivet.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Russelivet er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos Posten eller den leveringsmetoden som blir brukt. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Vi tar forbehold om mulige trykk,- og skrivefeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Russelivets side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på dette på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos russelivet.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser russelivet.no eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Russelivet sin side. For å handle på russelivet.no må man være over 18 år.

Frakt

Russelivet har fri frakt på bestillinger over 500 kroner. For bestillinger under den gitte summen gjelder egne satser. Frakten blir lagt til automatisk i handlekurven. Det er ingen skjulte kostnader. Alle varer er på lager i Norge.

Reklamasjon
Før feil meldes til Russelivet.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan vise til at produktet ikke fungerer slik russelivet.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til russelivet.no snarest slik at russelivet.no kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp feilen. Kunden vil da få nytt produkt så langt lagerbeholdningen rekker. Om produktet er utsolgt vil kjøpe,- og fraktsummen bli refundert. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir russelivet.no beskjed innen rimelig tid etter at kunde oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med russelivet.no, betaler ikke russelivet.no disse utgiftene.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 400,- for å dekke våre kostnader i forbindelse med pakking, frakt og administrasjon.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Russelivet.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra russelivet.no sin side. Dette gjelder likevel ikke hvis russelivet.no kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor russelivet.no kontroll, og som russelivet.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre følgene av. Russelivet.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra russelivet.no side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Russelivet.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.

Leveringstid
Normalt blir ordrene sendt ut samme dag. NB! Med sendt fra vårt lager menes den pakketiden vi bruker før vi sender ordren fra vårt lager. Frakttiden til posten kommer utenom. Normal leveringstid på a-post er 1-3 dager, og 2-5 dager som postoppkrav. Vi kan dessverre ikke garantere for posttiden til Posten Norge, da dette avhenger av hvor i landet pakken skal.

For større bestillinger gjelder egne satser. Da vi bestiller opp etter behov fra kunde.